Fincard sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Grzybowska 87, 00-44 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIll Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000803716, o kapitale zakładowym w kwocie 200 000 PLN, opłaconym w całości, NIP: 5272905634

AVENTUS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2b, 15-888 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS za numerem 0000355948, NIP: 9662029390, REGON: 200358089

Easy Payment Services OOD z siedzibą w Bułgarii, Sofia, przy Jawarharlal Nehru Blvd. II piętro, biura 40-46; wpisaną do rejestru spółek pod numerem 204112059

Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bukowińskiej 22B, 02-703 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 453034, NIP 525-254-89-58, REGON 146563260, kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł

Wandoo Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, telefon: 22 380 01 02, e-mail: info@wandoo.pl, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla . Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000629774, NIP: 5252670955, REGON: 365046670, kapitał zakładowy w wysokości: 250.000,00 zł.

Aiqlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 11/27, 00-189 Warszawa zarejestrowany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000551150 NIP: 5252607460 REGON: 360301004 Kapitał zakładowy w wysokości 300000 PLN

Fincapital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000653383, NIP: 7010642695, REGON: 366100525, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN.

Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 11, 02- 673 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000337492, REGON: 142016880, NIP: 5213540243, kapitał zakładowy: 210 550,00 zł.

MILOAN POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa; zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000613477; NIP 5223060869; REGON 364236137. Kapitał zakładowy w wysokości 8.192.600,00 zł PLN w całości opłacony.

CAPITAL SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrołęce, przy ul. Janusza Korczaka 73, 07-409 Ostrołęka, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407127, NIP 758-235-17-11, REGON: 145914495, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł (w całości wpłacony)

PROFI CREDIT Polska S.A., ul. Św. Wincentego 93/5, 03-291 Warszawa, KRS: 0000518190, REGON: 243624011, NIP: 547-215-10-80, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; Kapitał akcyjny 793 951 000 PLN

HelpHero Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 181B, 02-222 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000865050, NIP: 5252840050, REGON 387356493, o kapitale zakładowym wynoszącym: 10.000,00 zł

Net Gotówka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa, adres do doręczeń elektronicznych: AE:PL-43982-15360-JGDSS-31, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000610459. NIP: 7010355665, REGON: 146313326, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł.

Minicredit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Migdałowej 4, 02-796 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000371165, NIP: 5252494263, REGON: 142694604, RIP : RIP000048, o kapitale zakładowym w wysokości 5 225 000,00 ZŁ.

Prometeusz Finanse Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, telefon 801000606, NIP: 9222770826, REGON: 060009833. Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000229344. Kapitał zakładowy w wysokości 200000.00 zł.