POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE

 1. Administrator - DoAff SIA. z siedzibą w Rydze przy ul. Vezu 1-25, LV-1045 Ryga, NIP: 40203426084.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Partner – przedsiębiorca, którego oferta usług lub towarów jest prezentowana w Portalu na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Partnerem.
 4. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 6. Portal – portal internetowy prowadzony przez nas pod adresem credityes.pl
 7. Użytkownik (Ty) – każda osoba fizyczna odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PORTALU

 

W związku z korzystaniem przez Ciebie z Portalu zbieramy Twoje dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o Twojej aktywności w Portalu. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Ciebie z Portalu.

 

Informujemy, że w trakcie korzystania z Portalu możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 • dane osobowe podawane przez Ciebie:
  • Imię i nazwisko
  • Numer PESEL
  • Płeć
  • Stan cywilny
  • Data urodzenia
  • Adres zamieszkania/zameldowania
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Dane związane z zatrudnieniem, w tym np. informacja o aktualnym miejscu pracy
  • Dane dotyczące wykształcenia
  • Informacje finansowe
  • Inne dane podane we wniosku pożyczkowym lub formularzu kontaktowym
 • dane techniczne zbierane w związku z korzystanie z Portalu: język, rodzaj przeglądarki, rozdzielczość ekranu, system operacyjny, urządzenie, dostawca usług internetowych, adres IP zakończenia sieci, lokalizacja, dane behawioralne (tj. Twoje zachowania i zainteresowania, w tym dane dostępne w systemach reklamowych i statystycznych podmiotów współpracujących z nami oraz portali społecznościowych). 

 

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek jest warunkiem świadczenia usług. W związku z tym, w przypadku odmowy podania wymaganych danych nie będziemy w stanie zrealizować usługi lub umowy. 

 

KORZYSTANIE Z PORTALU 

 1. Przetwarzamy dane osobowe wszystkich osób korzystających z Portalu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające profilu w Portalu) w następujących celach: 
  1.  w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Portalu – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
  2.  w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający naprowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 
  3.  w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw; 
  4.  w celach marketingowych (naszych oraz naszych partnerów), w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej – zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji „MARKETING”. 
 2. Twoja Aktywność w Portalu, w tym Twoje dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Przetwarzamy je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

KORZYSTANIE Z WYSZUKIWARKI POŻYCZEK 

 1. Jeżeli wypełnisz formularz kontaktowy w Portalu w celu uzyskania ofert usług Partnerów będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:
  1. w celu realizacji umowy pomiędzy nami a Tobą w ramach której na podstawie podanych przez Ciebie danych określamy Twój profil jako pożyczkobiorcy oraz przekazujemy Twoje dane naszym partnerom i znajdujemy pożyczkodawcę odpowiedniego dla Ciebie zgodnie z danymi podanymi przez Ciebie we wniosku– podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, w tym w celu przekazania Twoich danych Partnerom, podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji usługi. 
   W zakresie wsparcia w wyborze najodpowiedniejszego pożyczkodawcy, który będzie w stanie udzielić Ci pożyczki na najkorzystniejszych dla Ciebie warunkach, Twoje dane będa podlegały profilowaniu. Profilowanie odbywa się na podstawie danych podanych przez Ciebie z formularzu, wymogów poszczególnych pożyczkodawców oraz na porównaniu Twojego profilu do profili innych pożyczkobiorców oraz weryfikacji historii decyzji kredytowych wydanych przez poszczególnych pożyczkodawców. Efektem profilowania może być znalezienie dla Ciebie ofert kilku pożyczkodawców, jednego albo stwierdzenie, że w oparciu o określone przez Ciebie kryteria żaden z pożyczkodawców nie wyraża woli udzielenia pożyczki. 
  2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na nas, a wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów orachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit c RODO); 
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Portalu, a także Twoich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności; 
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw. 

 

FORMULARZE KONTAKTOWE 

 1. W Portalu zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Twoich danych osobowych niezbędnych do tego, żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. W formularzu możesz podać także inne dane w celu ułatwienia nam kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie spowoduje, że nie będziemy mogli obsłużyć Twojego pytania. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 
 2. Dane osobowe, które prześlesz nam za pomocą formularza kontaktowego są przetwarzane: 
  1.  w celu identyfikacji Ciebie jako nadawcy oraz obsługi Twojego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
  2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Portalu w celu doskonalenia jego funkcjonalności. 

MARKETING 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na: 
  1. wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (reklama kontekstowa); 
  2.  wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna); 
  3.  kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera) 
  4.  prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe jak np. wysyłanie powiadomień SMS, powiadomień głosowych czy połączeń telefonicznych, push) 
  5.  realizacjidziałańmarketingowychnazleceniepodmiotówtrzecich,wtymPartnerów(wtymwysyłka newslettera, na Twój adres email czy kampanie telemarketingowe realizowane za pośrednictwem połączeń telefonicznych w oparciu o analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) 
 2. W celu realizowania działań marketingowych, w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie (jeżeli wyrazisz na to zgodę). Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych dokonujemy oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość. 

 

REKLAMA KONTEKSTOWA 

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy kontekstowej, czyli reklamy, która nie jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wówczas w związku z realizacją naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

REKLAMA BEHAWIORALNA 

 1. My oraz nasi zaufani partnerzy przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innych podobnych technologii, dla celów marketingowych w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej, czyli reklamy, która jest dopasowana do Twoich preferencji. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje wówczas także profilowanie. Wykorzystanie zebranych za pośrednictwem tej technologii danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, którą możesz w każdym momencie wycofać. 

 

NEWSLETTER 

 1. Świadczymy usługę newslettera na zasadach określonych w regulaminie, tylko jeżeli. Podasz nam w tym celu swój adres e-mail. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki. 
 2. Dane osobowe zebrane na potrzeby newslettera są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO); 
  2.  w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera, a przypadku marketingu realizowanego na zlecenie podmiotów trzecich, w tym Partnerów, podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO); 
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności Użytkowników w Portalu w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
  4. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

 

MARKETING BEZPOŚREDNI 

 1. Twoje Dane osobowe mogą być również wykorzystywane przez nas, abyśmy mogli kierować do Ciebietreści marketingowe (dotyczące usług własnych lub marketing realizowany na zlecenie podmiotów trzecich, w tym Partnerów) różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS, powiadomienia push lub telefonicznie. Podstawą prawną takich działań w zakresie marketingu usług własnych jest nasz uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit f RODO), a w odniesieniu do marketingu usług podmiotów trzecich - Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO), którą może wycofać w dowolnym momencie. 

 

PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze profile prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Tik Tok). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Cię o naszej aktywności oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki. 

 

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 

Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Portal. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie Twoich odwiedzin w Portalu i dokonywanych przez Ciebie czynności.

W ramach Portalu możemy stosować następujące rodzaje cookies:

 

COOKIES „PORTALOWE” 

 1. Wykorzystujemy tzw. Cookies Portalowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym my oraz inne podmioty świadczące na naszą rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują: 
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies) jak również pliki cookies z danymi wprowadzonymi przez Ciebie do formularza, które będą przechowywane również po wygaśnięciu sesji, lecz nie dłużej niż 90 dni, na potrzeby uproszczenia i przyspieszenia procesu składania wniosku o udzielenie pożyczki za pośrednictwem credityes.pl (dzięki temu, przy ponownym wejściu na stronę w okresie przechowywania danych w cookies, użytkownik nie będzie musiał ponownie uzupełniać formularza w celu uzyskania oferty pożyczki. Po kliknięciu w przycisk “wnioskuj o pożyczkę” (albo inny, o analogicznym znaczeniu), credityes.pl od razu wyświetli ofertę pożyczki w oparciu o dane z poprzedniej sesji przechowywane w cookies. W celu złożenia wniosku z nowymi danymi może być konieczne wyczyszczenie plików cookies zgodnie z pkt. 15 i nast. poniżej 
  2. uwierzytelniające pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies); 
  4. trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies), 
  5. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy w jaki sposów korzystasz z Portalu, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Portalu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu  umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners. 

 

COOKIES „MARKETINGOWE” 

 1. My oraz nasi zaufani partnerzy wykorzystujemy również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Ciebie reklamy behawioralnej. W tym celu my oraz nasi zaufani partnerzy przechowujemy informacje lub uzyskujemy dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, która może być w każdym momencie wycofana. 

 

ZARZĄDZANIE COOKIES 

 1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Portalu. 

 

ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE 

 1. Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Nie przekazujemy do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
 2. Stosujemy techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do Twojego zachowania w Portalu, co może dawać złudzenie, że Twoje dane osobowe są wykorzystywane do śledzenia, jednak w praktyce nie przekazujemy żadnych Twoich danych osobowych operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie. 
 3. W ramach Portalu korzystamy z piksela Meta. Ta technologia powoduje, że Portal Facebook (Meta Platforms) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Portalu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy od siebie żadnych Twoich dodatkowych danych osobowych Portalowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w Twoim urządzeniu końcowym. 
 4. Stosujemy rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraznagrywanie zachowania w Portalu. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe. 
 5. Stosujemy rozwiązanie automatyzujące działanie Portalu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać do Ciebie maila do po odwiedzeniu konkretnej podstrony. 

 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Okres przez jaki przetwarzamy Twoje dane zależy od rodzaju świadczonej usługi I celu przetwarzania. Codo zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zapytania w związku z korzystaniem z usług porównywarki, do czasu wycofania przez Ciebie wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes). 
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 
 3. PoupływieokresuprzetwarzaniaTwojedanesąnieodwracalnieusuwanelubanonimizowane.

 

TWOJE UPRAWNIENIA 

 1. Wzwiązkuztym,żeprzetwarzamyTwojedaneosobowe,przysługująCinastępująceprawa:
  1. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
  2. prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie, na Twój wniosek przekażemy Ci kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. prawo do sprostowania – na Twój wniosek jesteśmy zobowiązani usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
  4. prawo do usunięcia danych – na tej podstawie możesz żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie, na Twój wniosek zaprzestaniemy wykonywania operacji na Twoich danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziłeś zgodę – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych;
  6. prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie – w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane  w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – wydamy Ci dostarczone przez Ciebie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możesz także zażądać, abyśmy przesłali te dane innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że mamy do tego odpowiednie możliwości techniczne. 
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu; 
  8. prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Możesz w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie naszego uzasadnionego interesu (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie; 
  9. prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. 
  10. prawo do skargi – jeżeli uznasz, że sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

ODBIORCY DANYCH 

 1. W związku z tym, że chcemy realizować dla Ciebie jak najlepsze usługi, będziemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym zaufanym partnerom, w tym w szczególności:
  1. Partnerom, których lista znajduje się: https://www.credityes.pl/partnerzy
  2. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, w tym: 
  3. agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz 
  4. naszym podmiotom powiązanym
 2. Twoje dane osobowe będą udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG 

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) może różnić się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu będziemy przekazywali Twoje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony. 

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Wiedz, że podejmujemy wszelkie kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe będą przetwarzanesą przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do Twoich danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. 
 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by nasi podwykonawcy I inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie. 

 

DANE KONTAKTOWE 

 1. We wszelkich sprawach, o którym mowa w niniejszej polityce, w szczególności związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować poprzez:
  1. e-mail: info@credityes.pl
  2. listownie na adres: DoAff SIA. z siedzibą w Rydze przy ul. Vezu 1-25, LV-1045 Ryga

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana I w razie potrzeby aktualizowana.Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 10.12.2023.